När barnet har svårt att äta

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända. Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter. Den här utbildningen vänder sig till dig och personer som du och barnet möter.

Inbjudan och program – När barnet har svårt att äta 180517