Bli medlem
Williams syndromförening

Bli medlem

 

Som medlem bidrar du till att vi kan sprida och hämta in och kunskap om Williams syndrom. Tillsammans blir vi starkare. Vi är en ideell förening som drivs utan vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Det här gör vi

 • Medverka till ökad kunskap om Williams syndrom till gagn för dem som har detta syndrom.
 • Verka för denna grupps intressen hos institutioner och myndigheter.
 • Kontinuerligt hålla kontakt med motsvarande föreningar i andra länder för utbyte av bl.a. erfarenheter, nya rön och annan relevant information.
 • kontinuerligt hålla kontakt med andra handikappföreningar och motsvarande organisationer, vilkas arbetsområden berör Williams Syndromföreningen eller som av andra skäl är av speciellt intresse för föreningen.
 • Erbjuder en plattform där familjer i liknande situationer kan mötas.

 

Som medlem får du

 

 • Möjlighet att nätverka med andra i samma situation som du.
 • Vara med på våra aktiviteter
 • Infobrev via epost med information och föreningens verksamhet och nyheter av intresse.

 

Så här blir du medlem

 

 • Anmäl dig till Ordföranden Annelie Thulin, ordforanden@williamssyndrom.se, Ring gärna om ni inte fått svar på några dagar 0709-819626.
 • Uppge namn och födelseår på personen som har Williams syndrom, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Medlemsavgiften för 2017 är 400 kr/familj.
 • Ett inbetalningskort kommer med posten som du betalar medlemsavgiften med. När du har betalat in medlemsavgiften så får du ett välkomstbrev skickat till dig med posten. Nästa år kommer ett inbetalningskort i din brevlåda alternativt e-postlåda för inbetalning av det nya årets medlemsavgift.
 • Som medlem underhåller du själv dina uppgifter i medlemsregistret genom att skicka ändringar till kassören.

Copyright © All Rights Reserved