Faktura medlemskap från Williams Syndromförening i Sverige

En vänlig påminnelse:
Faktura för medlemskap har skickat ut till er som är medlemmar.
Vid anmärkning och/eller frågor vänligen använd:
kassoren@williamssyndrom.se