Engagera dig

 

 

Genom ditt medlemskap i föreningen stödjer du arbetet i föreningen.

 

Vill du engagera dig aktivt i det ideella arbetet är du varmt välkommen!

Vi är en liten förening där alla händer behövs.

 

Skicka ett mejl till sekreteraren@williamssyndrom.se och berätta kort om dig.