Har du frågor och funderingar hör av dig till någon i styrelsen

Annelie Thulin, ordförande (2017-2019)
Storagatan 1A, 731 32 Köping
Telefon: 070-9819626
E-post: ordforanden@williamssyndrom.se

Tina Rosenquist, sekreterare (2017-2018)
Bergvägen 7, 372 60 Bräkne-hoby
Telefon:  070-9774418

E-Post: sekreteraren@williamssyndrom.se,

Erica Carstens, kassör (2016-2018)
Jursla Lindväg 18, 61634 Åby
Telefon: 070-7358502
E-post: kassoren@williamssyndrom.se

Janet Tempel, ledarmot (2017-2019)
Telefon: 070-8684481
E-post: janet.temple.jt@gmail.com

Lorina Haugom, ledamot (2016-2018)
Telefon: 073-0483469
E-post: lorina.h@hotmail.com

Lars Northman, suppleant (2017-2018)
Telefon: 072-3013373
E-post: lars.northman@mevex.se

Marguerite Claèsson, suppleant (2017-2018)
Telefon: 070-5933029
E-post:info@williamssyndrom.se, marguerite.claesson@hotmail.se

Ole Kelleby, revisor (2017-2019)
Telefon: 030-3229557, 070-6263058
E-post: ole@kelleby.nu

Tommy Blickfeldt, revisorsuppleant
E-post: tommy.blickfeldt@yahoo.se

Kontaktperson mot FEWS
Annelie Thulin                                                                                                                         Telefon: 070-9819626
E-Post: ordforanden@williamssyndrom.se

Kontaktperson Furuboda Folkhögskola/ Sound & Action
Erica Juntti
Telefon: 070-7358502
E-post: kassoren@williamssyndrom.se

Revisor
Ole Kellerby (2015-2017)
Telefon: 030-3229557, 070-6263058
E-post: ole@kelleby.nu

Tommy Blickfeldt (2015-2017)

Revisorssuppleant
Ingegerd Rosander
Lillängsgatan 26, 603 61 Norrköping
Telefon 011-145050

Eva Blickfeldt