Sommarträffen med årsmöte

31 maj – 2 juni 2019 är ni hjärtligt välkomna till Sommarträffen på Bosön utanför Stockholm. Träffen är för dig som är medlem och din familj. Vi brukar vara runt 150 deltagare som umgås, leker och lyssnar på föreläsningar.

Se film som beskriver kort om Williams Syndrom:

Läs mer om lägret

Williams Syndrom

Olika kännetecken och egenskaper hos dem som har
Williams Syndrom:

– Socialt utåtriktade
– Är bra på att prata med andra och har intresse för människor
– Visar omtänksamhet mot andra
– Är musikaliska och har rytmkänsla
– Vanligt med hjärtfel
– Sen i utveckling
– Ojämn begåvningsprofil
– Svårt med koncentration
– Svårt för matematik och siffror
– Svårt att skriva och rita
– Svårt att röra sig smidigt
– Känsliga för höga och plötsliga ljud
– Ängsliga och rädda för olika saker

ICD-10: Q87.8  ORPHA: 904

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och FEWS