Finns fortfarande platser kvar på vistelsen i januari på Ågrenska!!

FAMILJEVISTELSE

Williams syndrom 20 – 24 januari 2020

Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborgs södra skärgård, planerar en vistelse för familjer som har barn och ungdomar med Williams syndrom.

Ågrenskas familjevistelser erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, utbyta erfarenheter och träffa andra i liknande situation.

Genom föreläsningar och diskussioner får föräldrarna bland annat ta del av

 • Aktuell medicinsk information.
 • Psykosociala aspekter.
 • Pedagogik.
 • Syskonrollen.
 • Munhälsa och munmotorik.
 • Samhällets stöd.

Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Programmen under veckan skräddarsys utifrån diagnosen och tre program pågår parallellt, ett för föräldrar ett för barn och ungdomar med diagnos och ett för syskon. Information om funktionsnedsättningen, diskussioner och erfarenhetsutbyte ingår även i barnen och ungdomarnas program.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kompetens att hantera sin vardag.

Blänkare Information Familjevistelse Williams syndrom 20-24 januari 2019 (1)

Se film som beskriver kort om Williams Syndrom:

Läs mer om lägret

Williams Syndrom

Olika kännetecken och egenskaper hos dem som har
Williams Syndrom:

 • Socialt utåtriktade
 • Är bra på att prata med andra och har intresse för människor
 • Visar omtänksamhet mot andra
 • Är musikaliska och har rytmkänsla
 •  Vanligt med hjärtfel
 • Sen i utveckling
 • Ojämn begåvningsprofil
 • Svårt med koncentration
 • Svårt för matematik och siffror
 • Svårt att skriva och rita
 • Svårt att röra sig smidigt
 • Känsliga för höga och plötsliga ljud
 • Ängsliga och rädda för olika saker

ICD-10: Q87.8  ORPHA: 904

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och FEWS