Williams Syndrom

Olika kännetecken och egenskaper hos dem som har
Williams Syndrom:

– Socialt utåtriktade
– Är bra på att prata med andra och har intresse för människor
– Visar omtänksamhet mot andra
– Är musikaliska och har rytmkänsla
– Vanligt med hjärtfel
– Sen i utveckling
– Ojämn begåvningsprofil
– Svårt med koncentration
– Svårt för matematik och siffror
– Svårt att skriva och rita
– Svårt att röra sig smidigt
– Känsliga för höga och plötsliga ljud
– Ängsliga och rädda för olika saker

ICD-10: Q87.8  ORPHA: 904

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och FEWS

Läs mera

Vad är Williams syndrom?