Har du frågor och funderingar hör av dig till någon i styrelsen

Annelie Thulin, ordförande
Mariebergsgatan 14A, 731 34 Köping
Telefon: 070-9819626
E-post: ordforanden@williamssyndrom.se

Lorina Haugom, kassör
Telefon: 073-0483469
E-post: kassoren@williamssyndrom.se

Marguerite Claèsson, sekreterare
Telefon: 070-5933029
E-post:sekreteraren@williamssyndrom.se, marguerite.pettersson@gmail.com

Sara Jertborn, ledamot
Telefon: 0706-288 63 90
E-post: saraae@live.se

Emma Rönnkvist, ledamot
Telefon:
E-post:

Ole Kelleby, revisor (2017-2019)
Telefon: 030-3229557, 070-6263058
E-post: ole@kelleby.nu

Lennart Ljungman, revisorsuppleant
E-post:

info@williamssyndrom.se

Kontaktperson mot FEWS
Beata Ferencz
Telefon: 073-5427428
E-Post: bferencz@hotmail.com

Kontaktperson Furuboda Folkhögskola/ Sound & Action
Lorina Haugom
Telefon: 073-0483469
E-post: kassoren@williamssyndrom.se