Pedagoger

Här har vi samlat information till pedagoger och lärare som arbetar med personer som har Williams syndrom. Mycket av information är från andra länder så kom ihåg att det inte alltid passar in i våra system. Glöm heller inte att alla är individer och att de här beskrivningarna är generella. Vår förhoppning är att alla blir inkluderade och når sin fulla potential i sin respektive lärmiljö.

Riktlinjer för pedagoger

Riktlinjer för pedagoger och lärare från engelska WS föreningen

Information för lärare från amerikanska WS föreningen

Inlärningsprofil Williams syndrom

Snabbfakta Williams syndrom

Musik och Williams syndrom

Musik och Williams syndrom

Tillgänglig lärmiljö

DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt. Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan.