Pedagoger

Här har vi samlat information till pedagoger och lärare som arbetar med personer som har Williams syndrom. Mycket av informationen är från andra länder så kom ihåg att det inte alltid passar in i våra system. Glöm heller inte att alla är individer och att de här beskrivningarna är generella. Vår förhoppning är att alla blir inkluderade och når sin fulla potential i sin respektive lärmiljö.

Strategier för inlärning

Barn med Williams syndrom har en unik inlärningsförmåga med en bredd av styrkor och utmaningar. Genom att uppmuntra deras personliga styrkor och förmåga att använda sig av digitala verktyg kan man nå långt för att uppnå mål inom mer utmanande områden och åldersadekvata mål i linje med läroplanen.

Generellt lär sig elever med Williams syndrom bäst genom konsekventa och strukturerade instruktioner, tydliga och realistiska förväntningar, sociala berättelser, bildstöd och bildschema samt digitala verktyg. Elever med Williams syndrom är ofta väldigt bra på att använda digitala verktyg som iPads. De har också stor hjälp av att man grupperar (chunking) material till hanterbara delar, använder sig av visuell support, rytm, rim och kadence, musik/uppträda, användning av material som de har en emotionell anknytning till och specifikt beröm. Strategier för att förbereda, lära, och upprepa, för att förstärka begrepp kan vara väldigt hjälpsamt.

Pedagoger möter unika utmaningar när de undervisar elever med Williams syndrom, men med ökad kunskap om deras specifika inlärningsprofil kan elever med Williams syndrom lyckas i klassrummet. Inlärning hos elever med Williams syndrom kan vara till nytta både för patienter och föräldrar.

Tack till Williams syndrome association som har tagit fram information med hjälp av forskare och kliniker i USA. Ni hittar den engelska original versionen på deras hemsida HÄR.

Musik och Williams syndrom

Musik och Williams syndrom

Tillgänglig lärmiljö

DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt. Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan.