Williams Syndromföreningen i Sverige

Williams syndromförening i Sverige är en ideell patientorganisation som verkar för att de som har Williams syndrom och deras närstående ska erbjudas mötesplatser, stöd och kunskap. Vi driver intressepolitiskt arbete bla genom vår medlemskap i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och the European Federation of Williams syndrome. 

Williams syndrom är en sällsynt hälsotillstånd, men vi är inte på något sätt ovanliga. Tillsammans med ungefär 2% av sveriges befolkning utgör vi en del av de individerna som har ett sällsynt hälsotillstånd.

Föreningen finns här även för de som arbetar med eller träffar personer med Williams syndrom i sin vardag. Vi hoppas vi kan hjälpa, stötta och vägleda er i ert arbete.  

Williams syndrom är inte något man är utan det är ett sällsynt hälsotillstånd. Ca 6-12 barn får diagnosen Williams syndrom per år i Sverige och varje individ är unik. Williams syndrom kan innebära en ökad risk för sjukdomar men de drabbar inte alla.

Bli medlem

 

Egenskaper som kan förekomma hos personer med Williams syndrom

  • Socialt utåtriktade med öppen personlighet och stor empati
  • Hjärtfel
  • Musikalitet och rytmkänsla
  • Ojämn begåvningsprofil
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Motoriska svårigheter – fin och grov motorik
  • Svårigheter med mat
  • Ängslighet och ångest
  • Känslighet för ljud – hyperakusi

Vi från Williams syndromföreningen i Sverige vet att alla med Williams syndrom kan leva ett fullgott liv med rätt bemötande, inkludering och förberedelser utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi välkomnar alla som vill stötta vårt arbete att bli stödmedlemar i föreningen.

Vill du bli stödmedlem?

Swisha 400kr till 1231765700 Uppge ”Stödmedlem”  Maila även dina uppgifter som namn, adress och epostadress till kassoren@williamssyndrom.se så missar du inga nyhetsbrev.

Tack för ditt stöd!