Om föreningen

Vi är cirka 120 medlemmar och ett 50-tal stödmedlemmar som utgör Williams syndromföreningen i Sverige. Tillsammans har vi en verksamhet som är till för dem som har Williams syndrom i Sverige och deras närstående och familjer. Vårt mål är att erbjuda mötesplatser, stöd och kunskap. Williams syndromföreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vår verksamhet bygger på ideellt engagemang.

 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Som medlemmar i Williams syndromförening är ni även medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Riksförbundet arbetar för att personer som har en sällsynt diagnos ska få bättre levnadsvillkor, genom förbättrad vård och omsorg.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation för en rad sällsynta diagnosgrupper som har svårt att synas var för sig, eftersom varje enskild grupp är så liten.