Bli medlem

Som medlem bidrar du till att vi kan sprida och hämta in kunskap om Williams syndrom. Tillsammans blir vi starkare. Vi är en ideell förening som drivs utan vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Det här gör vi

Medverkar till ökad kunskap om Williams syndrom till gagn för dem som har Williams syndrom och deras anhöriga.

Verkar för denna grupps intressen hos institutioner och myndigheter.

Håller kontinuerlig kontakt med motsvarande föreningar i andra länder för utbyte av erfarenheter, nya rön och annan relevant information.

Håller kontakt med andra förbund och organisationer, vilkas arbetsområden berör Williams Syndromföreningen eller som av andra skäl är av speciellt intresse för föreningen.

Erbjuder en plattform där familjer i liknande situationer kan mötas.

Som medlem får du

Möjlighet att nätverka med andra i samma situation som du. Vara med på våra aktiviteter. Infobrev via epost med information om föreningens verksamhet och nyheter av intresse.

Så här blir du medlem

Som medlem bidrar du till att vi kan sprida och hämta in kunskap om Williams syndrom. Tillsammans blir vi starkare. Vi är en ideell förening som drivs utan vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obunden.
Det är personen med Williams Syndrom som blir medlem.

Du kan även maila Williams syndrom föreningen på  info@williamssyndrom.se

Vem kan bli medlem? Alla som vill stötta Williams syndromföreningens arbete – välkommen!

 

Medlemsavgiften för år 2022 är 400 kr/familj med Williams Syndrom

Som stödmedlem är medlemsavgiften för år 2022 250 kr/år

Ett inbetalningskort kommer via mail som du betalar medlemsavgiften med. När du har betalat in medlemsavgiften får du ett välkomstbrev skickat till dig via mail. Nästa år kommer ett inbetalningskort via mail för inbetalning av det nya årets medlemsavgift. Som medlem underhåller du själv dina uppgifter i medlemsregistret genom att skicka ändringar till kassören:

kassoren@williamssyndrom.se

Vänligen registrera din privata mailadress, ej jobbmail, samt tillåt gruppmail!