Håkan Wåhlander, MD PhD

Sektionschef Barnhjärtcentrum Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Williams syndrom och hjärtfel Ågrenska 190205

Britt-Marie Anderlid

Britt-Marie Anderlid, Klinisk genetik och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Presentation om Williams syndrom 2016 

Socialstyrelsens kunskapsdatabas

Här kan du läsa om Williams syndrom i Socialstyrelsens kunskapsdatabas. Det är en sammanställning av medicinsk expertis.

Tillväxtkurvor

Amerikanska Williiams syndromföreningens (Williamssyndrome associaton) tillväxtkurvor för barn med Williams syndrom

Anestesi

Williams syndrom och anestesi. Amerikanska Williams Syndromföreningens sammanställning om sövning och Williams syndrom.

Rekommendationer för uppföljning

Health care supervision for Children with Williams syndrome

Kunskapsteam

Kunskapsteamet om Williams syndrom tar fram informationsmaterial och fungerar som konsulter inom habiliteringen. Teamet anordnar även träffar för personer med diagnos och medverkar i utbildningar.

Ågrenska

Dokumentationerna från Ågrenska är bearbetade sammanställningar av föreläsningarna vid familje- och vuxenvistelserna på Ågrenska.

Familjevistelse 2012 

Vuxenvistelse 2007

Centrum för Sällsynta diagnoser

Centrum för Sällsynta diagnoser finns på alla Sveriges universitetssjukhus. Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för Sällsynta diagnoser Karolinska Universitetssjukhuset 

Centrum för Sällsynta diagnoser Sydöst

Centrum för Sällsynta diagnoser Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Centrum för Sällsynta diagnoser Syd

Centrum för Sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro