En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. Det gör vi på olika sätt bl a genom de handlingar du finner här

Om webbplatsen
För innehållet på Williams Syndromföreningen i Sverige  webbplats ansvarar medlemmar med koppling till Williams Syndromföreningen i Sverige. Du får gärna använda material från webbplatsen om du anger källan och att det länkas tillbaka till webbplatsen. Ansvarig utgivare är Thandi Schüler, medlem i Williams Syndromföreningen i Sverige

Stadgar

Williams syndromföreningen i Sveriges stadgar

Målsättningar 2021-2023

Dagordning årsmöte 2022

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsberättelse 2021

 

Årsredovisning

Resultatrapport 19

Revisionsberättelse 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021nr2