FAMILJEVISTELSE Williams syndrom 20 – 24 januari 2020

 

FAMILJEVISTELSE

Williams syndrom 20 – 24 januari 2020

Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborgs södra skärgård, planerar en vistelse för familjer som har barn och ungdomar med Williams syndrom.

Ågrenskas familjevistelser erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, utbyta erfarenheter och träffa andra i liknande situation.

Genom föreläsningar och diskussioner får föräldrarna bland annat ta del av

  • Aktuell medicinsk information.
  • Psykosociala aspekter.
  • Pedagogik.
  • Syskonrollen.
  • Munhälsa och munmotorik.
  • Samhällets stöd.
    Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Programmen under veckan skräddarsys utifrån diagnosen och tre program pågår parallellt, ett för föräldrar ett för barn och ungdomar med diagnos och ett för syskon. Information om funktionsnedsättningen, diskussioner och erfarenhetsutbyte ingår även i barnen och ungdomarnas program.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kompetens att hantera sin vardag.

Blänkare Information Familjevistelse Williams syndrom 20-24 januari 2019 (1)