FEWS – Federation of European Williams Syndrome

www.fewsassociation.eu

FEWS är en europeisk sammanslutning av Williams syndromföreningar.

Det första initiativet till bildande togs 1999 och föreningen fick formell status som EU-förening år 2004. På samma sätt som den svenska Williams syndromföreningen ingår i Sällsynta diagnoser (SD) ingår FEWS i EURORDIS (Rare Diseases Europe). Det är den europeiska sammanslutningen av olika länders föreningar för sällsynta diagnoser.

Informations utbyte

Ordförandena för de europeiska Williams syndromföreningarna träffas en gång varje höst för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap. Föreningens ändamål är att främja kunskapsutveckling och få fram aktiviteter som kan vara till hjälp för personer med Williams syndrom.

Tidigare somrar har enskilda länder anordnat FEWS läger med bistånd av medel från EU. Det har varit läger för flera länder med fyra deltagare och två ledsagare från varje land.

 

FEWS in English

The first idea of starting a European Federation, a union of representatives of Williams people from various countries and states of Europe, was started as early as 1998. The Federation Européenne Williams Syndrome, or FEWS, was officially established in 2001 with the drafting of the constitution, published on the “Moniteur Belge ”on Sept. 15th 2004, resulting that FEWS has become an official International Organization, based in Belgium, Tervuursesteenweg 30, 3001 Leuven – Heverlee