Williams syndrom är en ovanlig diagnos men inte unik. Williams syndromförening är en ideell partipolitisk och religiöst obunden förening för personer med Williams syndrom, deras familjer, anhöriga, vänner och personal. Föreningen organiserar aktiviteter som församlingsfamiljer där någon har Williams syndrom. Vi samlar och sprider kunskap om Williams syndrom, samt verkar för att personer med Williams syndrom ska ha samma möjlighet till deltagande och valfrihet som andra. Verksamheten som genomförs bygger på ideell engagemang.