Övriga kontakter

Kontaktperson mot FEWS
Annelie Thulin
E-Post: ordforanden@williamssyndrom.se

Kontaktperson Furuboda Folkhögskola/ Sound & Action
Erica Juntti
Telefon 0707-358502
E-post: kassoren@williamssyndrom.se

Revisor
Ole Kellerby (2015-2017)
Telefon 0303-229557, 0706-263058
E-post: ole@kelleby.nu

Tommy Blickfeldt (2015-2017)

Revisorssuppleant
Ingegerd Rosander
Lillängsgatan 26, 603 61 Norrköping
Telefon 011-145050

Eva Blickfeldt