Här har vi samlat information till pedagoger och lärare som arbetar med personer som har Williams syndrom. Mycket av information är från andra länder så kom ihåg att det inte alltid passar in i våra system. Glöm heller inte att alla är individer och att de här beskrivningarna är generella. Vår förhoppning är att alla blir inkluderade och når sin fulla potential i sin respektive lärmiljö.

· Riktlinjer för pedagoger
o Riktlinjer för pedagoger och lärare från engelska WS föreningen
§ Se länkar till kunskap
· Information för lärare (engelska)
o https://williams-syndrome.org/teacher/information-for-teachers
· Infoblad inlärningsprofil Williams syndrom (engelska)
o https://williams-syndrome.org/sites/williams-syndrome.org/files/FactSheet-EducationalProfile.pdf
· Quick facts for teachers Williams syndrome (engelska)
o https://williams-syndrome.org/sites/williams-syndrome.org/files/Quick%20Facts%20for%20Teachers.pdf
· Musik och Williams syndrom (engelska)
o https://williams-syndrome.org/teacher/music-and-williams-syndrome
· DATE – Tillgängliggöra lärmiljö
o DATE lärmaterial ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. Innehållet bjuder på en bredd av kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar som kommer att engagera och entusiasmera både dig själv och dina barn och elever. http://date-larmaterial.se
· Dokumentation Ågrenska (se tidigare hemsida)