Trinity Cook - 1 på 10 000

 

Trinity Cook lever med Williams syndrom, ett sällsynt hälsotillstånd som drabbar ca 1 på 10 000. Trots sin diagnos har det inte hindrat Trinity från att nå sina mål, just i hennes fall på gymmet.

Trinity är världens första bodybuilder och fitness modell med Williams syndrom. Hon växte upp i Australien och började träna 2016 och har sen deltagit i tävlingar och inspirerat många att träna. Hennes Instagram konto har snart 2000 följare och även vi har nåtts av hennes historia.

Därför passade vi på att inervjua Trinity om hennes resa om hur hon började träna och vad som fick henne att bli den första fitness modellen med Williams syndrom.


Trinity – du är en sån inspiration för många, inte minst personer med Williams syndrom. Vad fick dig att börja träna?

”Jag kände mig svag i kroppen och hade rundade axlar, vilket oroade mina föräldrar. Samtidigt så blev jag ofta väldigt trött och jag ville bli vältränad. Jag började träna vid 14 års ålder med en personlig tränare”

Vad har varit den största utmaningen för dig?

”Det är en utmaning att få definierade muskler till en början och en fantastisk hållning, men med en massa hängivenhet så hände det till slut”

Vem är din största inspiration?

”Min personliga tränare Angie Moore, som har tränat mig sen jag var 16. Hon var en fitness modell och hjälpte mig att bli en också. Världens första fitness modell med William syndrom. 

Vad är din rutin på gymmet och vilken övning gillar du minst?

”Jag går till gymmet 3 gånger i veckan och min tränare varierar passen så jag inte ska bli uttråkad. Jag gillar att konditionsträning, att träna överkroppen och min absoluta favorit är ben och mage.  De övningar jag gillar minst är vadpress och utfall.”

Vad skulle du säga till någon som kanske är för blyg eller bara inte har prövat att träna?

”Jag skulle fråga varför och försöka förstå vad de är oroliga över för att se om jag kan stötta dem på något sätt. Jag skulle uppmana dem att prova och om jag vore där så skulle jag försöka göra det kul och spännande för dem”. 

Du har deltagit i många fitness tävlingar. Hur var det att tävla?

”Jag var väldigt nervös men också exalterad inför min första tävling. När jag väl var på scenen gjorde jag det vi hade tränat och jag kunde knappt tro att jag fick en pokal. Jag grät glädjetårar på scenen. Min tränare och mina föräldrar var så himla stolta över mig”

Vi har sett dina fantastiska bilder i ett flertal tidningar. Vad har varit roligast med att ta bilderna?

”Det är så kul att pröva olika stilar och jag blir oftast fotograferad av Elsa Dillon som har en fantastisk familj som hjälper henne. Jag älskar hennes barn och alla är så hjälpsamma. Vi tar bilderna på stranden, det är också väldigt kul”. 

Kommer vi att se dig i fler tidningar framöver?

”Ja jag hade älskat det. Det är så spännande att få tidningar och se sig själv i dem”. 

Trinity, du är verkligen en inspiration. Om du fick skicka ett meddelande till medlemmar i den svenska Williams syndromföreningen vad skulle det vara?

”Jag skulle gärna vilja träffa er alla en dag och kom ihåg – låt aldrig ditt Williams syndrom hålla dig tillbaka från dina drömmar. Ge aldrig upp någonting som du vill göra i livet.  Du kan lyckas om du tror på dig själv oavsett vad. Jag skulle gärna åka till Sverige en dag!!” 

Tusen tack säger vi på Williams syndromföreningen i Sverige till Trinity. Intervju i sin helhet på engelska följer nedan. Glöm aldrig att alltid följa era drömmar!

Thank you Trinity from the bottom of our hearts at the Swedish William syndrome association for being such an inspiration to all individuals with Williams syndrome. 

 

Intervjun i sin helhet på engelska

You are such an inspiration for everyone not the least individuals with Williams syndrome. 

  • What made you start this journey with fitness and training?

I felt really weak in my body and had rounded shoulders which worried my parents. I was getting really tired all the time and wanted to be fit. I started at age 14 with a personal trainer at a gym. 

  • What has been the greatest challenge?

It is a challenge to get toned muscles at first and an amazing posture, but with a lot of dedication it finally happened. 

  • Who is your greatest inspiration? 

My personal trainer Angie Moore, who has been training me since I was 16. She was a fitness model and helped me become one also- The world’s first fitness model with Williams Syndrome. 

  • What is your routine in the gym and what is your least favourite excercise?

I go to gym 3 times a week and my trainer mixes the workouts up a lot so I don’t get bored. I like cardio, upper body and especially like working out my leg and abs.

My least favourite exercises are hamstring curls and lunges. 

  • What would you say to a fellow friend that is too shy to start training or perhaps just hasnt tried?

I would ask why and see what they’re worried about and see if I can help support them.  I would ask them to try it when I’m there and make it fun and exciting for them. 

  • You have partaken in several fitness competitions. How were the competitions?

In my first competition I was very excited but really nervous too. When I got on stage I just did what I’d practised and couldn’t believe I got a trophy. I cried with happiness on stage with tears streaming down my face. My trainer and parents were blown away and absolutely so proud. 

  • We have seen all the beautiful pictures of you in several magazines. What has been the most fun with the photoshoots?

Trying different looks is fun and I am usually photographed by Elsa Dillon who has a wonderful family that assist her. I love her kids and they are all so helpful. We shoot on the beach which is fun too. 

  • Will we be seeing you in more fashion magazines in the future?  

Yes I’d love that, it’s exciting to receive the magazines and see myself in them. 

  • You are truly an inspiration that no dream is unimaginable. You put your heart and soul into everything that you do. If you could send a message to the members in the Williams syndrome association in Sweden what would that be? 

I would love to meet you all one day and remember- don’t ever let your Williams Syndrome hold you back from your dreams. Never give up on anything that you want to do in life. You can be successful if you believe in yourself no matter what. I’d love to go to Sweden one day!!