Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Åldras med intellektuell funktionsnedsättning är den första boken i sitt slag som fokuserar på åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Den tar upp en rad specifika diagnoser och sjukdomstillstånd: typiska symptom, sjukdomsförlopp och behandlingar. Den ger även handfasta råd vid samtal och undersökningar, för att sjukvården ska bättre kunna bemöta och kommunicera med patienten utifrån dennes förutsättningar och behov.

Boken kan laddas ner här och har en sektion om Williams syndrom.

https://www.demenscentrum.se/…/SDC_p…/aldras_intfunk_svv.pd