Ångest i osäkra tider - (covid-19)

Många barn, ungdomar och vuxna med Williams syndrom upplever ångest. Osäkerhet och förändrade rutiner kan vara särskilt ångestväckande för dem och öka problemen ytterligare. I den unika och oförutsägbara situation som följt med covid 19 pandemin finns alltså en risk för att personer med Williams syndrom (och deras familjer) kommer att uppleva ökad ångest. Här är några tips till familjer om strategier som kan bidra till bättre psykisk hälsa och välmående.

Tack till Johan Lundin Kleberg för översättning.

Du laddar ner filen här: Williams syndrom – ångest i osäkra tider