Delta i studie

 Nu finns möjligheten att delta i en internationell studie om ångest vid Williams syndrom. 

Vi vet att för vissa personer med Williams syndrom kan ångest påverka deras liv. I detta projekt vill vi se om upplevelsen av ångest är densamma eller annorlunda för personer med Williams syndrom i olika länder. Vi kommer att be familjer i ett antal länder att hjälpa oss genom att berätta om deras barns ångest. Vi är glada över att få arbeta med familjer i Frankrike, Tyskland, Bulgarien, Spanien, Italien, Serbien, Sverige och Storbritannien. Vi är också intresserade av välbefinnande i hela familjen så att vi kan förstå hur vi kan ge bästa stöd och resurser i framtiden. Detta anknyter till att också förstå regional medvetenhet om funktionshinder och medvetenhet om Williams syndrom. Tillsammans kommer all denna information att öka vår kunskap om Williams syndrom, men ännu viktigare kommer den att berätta hur vi kan stödja familjer i olika länder.

 Du hittar den Svenska enkäten här https://durhampsychology.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pPFS7Kl7xFySay?fbclid=IwAR1322wxo4eb0yDnhWWknv1uMBIvCWm67q-fGQjCNX977OJlcqB4pM-M4Ls

 

Tack för att du bidrar till Williams syndrom forskningen