Johan Lundin Kleberg- Forskar om hur barn med autism och små barn som har ett äldre syskon med autism uppmärksammar och förstår händelser i omvärlden.

Intäkterna från denna söta räv går till att stötta föreningens verksamhet.

Tack till Johan Lundin Kleberg för ditt fina engagemang!