Ny Ordförande

Mitt namn är Thandi Schüler och jag är mamma till Amanda som har Williams syndrom. Vi bor i Mölnlycke med storebror Theodore, lillebror Matheus och pappa Stefan. Vill börja med att säga ett stort och hjärtligt TACK för ert förtroende och valet att rösta in mig som ordförande! Det ska bli superkul att börja jobba med Williams syndromföreningen. Jag brinner för utveckling, att skapa engagemang och våga testa nya vägar. I linje med föreningens mål och vision vill jag arbeta med hur vi kan identifiera och få kontakt med alla som har Williams syndrom i Sverige. Vårt mål är att öka kunskapen om Williams syndrom hos de med WS och deras familjer, sjukhuspersonal, hab-personal, landsting, kommuner, Försäkringskassan med flera. Detta genom att stötta och uppmärksamma forskning samt implementering av nya behandlingsmetoder för både barn och vuxna med WS.

Vi vill inhämta och samarbeta kring internationell och nationell forskning som rör Williams syndrom, och bidra till kunskapsspridning. Jag vill skapa kännedom om föreningen och det vi gör tillsammans. Det är för familjerna vi finns. Min ambition är att bidra till att vi anordnar träffar och aktiviteter som skall passa hela familjer, där både syskon och föräldrar är välkomna.

Tillsammans är vi starka!