Sällsynta dagen 2021

Den 28 februari är det Sällsynta dagen (Rare
Disease Day) då vi uppmärksammar de 300
miljoner personer runt om i världen som lever
med en sällsynt diagnos.
Sprid gärna kunskap och uppmärksamma andra
om Williams syndrom via sociala medier.
På vår facebooksida hittar man info om hur man
kan ändra sin omslagsbild med olika ramar för
att uppmärksamma dagen. Man kan också
använda hashtags som #sällsyntadagen
#sällsyntmeninteovanlig #rarediseaseday

#williamssyndrom
Läs mer här (på engelska): rarediseaseday.org/