Sällsynta dagen 28 Februari

Uppmärksamma gärna sällsynta dagen
med oss som infaller den 28 februari.
Stötta oss genom att dela iniativ, bilder
och glädje på Facebook och Instagram.
Material hittar ni på vår facebook sida
och på Instagram.
https://www.rarediseaseday.org