Sommarträff/ Årsmöte 2022

Sommarträffen med årsmöte i Köping den 27-29/5. Årsmötet planerar vi ha på lördagen
den 28/5

Alla dokument till årsmötet kommer att ligga hemsidan under fliken medlemmar