Stipendium till föreningen

Stipendiet Tillsammans delas årligen ut för att stödja goda krafter och samarbete inom föreningsliv. Williams syndromförening i Sverige är vinnare av stipendiet på 10 000 kronor. Föreningen tackar alla inblandade!

Williams syndromförening i Sverige