Psykologisk behandling och forskning vid sällsynta tillstånd med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på Williams syndrom

Välkommen till en eftermiddag om psykologisk behandling och forskning
vid sällsynta tillstånd med intellektuell funktionsnedsättning
med fokus på Williams syndrom

Tid: Torsdagen den 2/6 kl 16.00-18.00.
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Eugeniavägen 3, Hiss A, sal Jan Lindsten,
eller online. För digitalt deltagande använder vi videoplattformen teams och du kan ansluta
via din mobiltelefon, surfplatta eller dator.
Pris: Kostnadsfritt.

Läs mer här: Inbjudan temakväll ångest vid WS