Strategier för inlärning

Barn med Williams syndrom har en unik inlärningsförmåga med en bredd av styrkor och utmaningar. Genom att uppmuntra deras personliga styrkor och förmåga att använda sig av digitala verktyg kan man nå långt för att uppnå mål inom mer utmanande områden och åldersadekvata mål i linje med läroplanen.

Läs mer under fliken information, pedagoger och ladda ner hela infopaketet där.

Pedagoger